meester Henk - GESCHIEDENIS
 
(Advertentie)
(Advertentie)
via @meesterhenkvink 2015

De Inname van Den Briel vond plaats op 1 april 1572, waarbij de watergeuzen het stadje Den Briel, thans Brielle, veroverden op het aldaar gelegerde koninklijkeSpaanse 

garnizoen.

 

bron: Wikipedia  via @meesterhenvink 2015

 

De Geuzen, die sinds de komst van Alva de zee op waren gegaan, verbleven met enkele schepen in de haven van Dover, waar zij eten konden krijgen en/of handelen, tot koningin Elizabeth hen in het voorjaar van 1572 beval te vertrekken.

 

Door de wind kwam de geuzenvloot voor de Hollandse kust terecht, bij het plaatsje Den Briel. Het Spaanse garnizoen dat er normaal verbleef, was op dat moment afwezig en er was slechts een kleine groep Spaanse soldaten overgebleven. Een veerman, Jan Koppestok, zag de geuzenvloot en roeide naar de schepen toe. Op de vraag van de geuzen of er veel Spanjaarden in het stadje waren, antwoordde deze dat men ze makkelijk aan zou kunnen.

 

bron: wikipedia  via @meesterhenkvink

De geuzenleiders besloten op 1 april de stad aan te vallen en op te eisen voor de gevluchte prins Willem van Oranje, die tot 1567 stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht was geweest. Burgemeester Koekebakker en het stadsbestuur weigerden eerst, omdat de geuzen berucht waren om hun plunderingen en andere wandaden. Daarop bestormden de geuzen de Noordpoort en braken deze open. Ze rekenden snel af met de Spanjaarden en kregen de stad in handen. Zo werd Den Briel de eerste stad waar de opstandelingen de dienst uitmaakten.

 

bron: wikipedia  via @meesterhenkvink

 

via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015
(Advertentie)
(Advertentie)
Historisch Museum Den Briel: Actueel, Agenda, Bezoekinformatie, Contact, Collectie, Educatieve programma's