meester Henk - GESCHIEDENIS
 
(Advertentie)
(Advertentie)
via @meesterhenkvink 2016

Het Beleg van Schenkenschans in 1635-1636 gaat over de belegering van de Gelderse vesting Schenkenschans door een Staatse en een Franse troepenmacht onder leiding van prins Frederik Hendrik van Oranje. De Spaanse bezetting capituleerde op 29 april 1636.

bron: wikipedia  via @meesterhenkvink 2016

De vesting Schenkenschans werd in 1584 aangelegd op een landtong, op de splitsing van de rivieren de Rijn en de Waal. Toen lag die meer naar het oosten, op Kleefs grondgebied, dat daarvoor door Schenk werd ingenomen voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De schans werd vanwege zijn strategische ligging de 'Sleutel van Holland' en 'Poort van Holland' genoemd en kreeg de naam van zijn bouwer. Via Schenkenschans lag de weg vrij naar de Gelderse steden.

bron: Wikipedia  via @meesterhenkvink 2016

Op 28 juli 1635 's nachts werd de Schenkenschans bij verrassing veroverd door het Spaanse leger bestaande uit een bataljon Duitsers van vijfhonderd manschappen onder de Gelderse kolonel Adolf van Eyndhouts. Deze Eyndhouts was wegens de terechtstelling van zijn vader over gegaan in dienst van de Spaanse koning. Hij dacht dat er geen betere wijze was om wraak te nemen, dan het veroveren van de Schenkenschans voor de koning.

bron: Wikipedia via @meesterhenkvink 2016

via @meesterhenkvink 2016
via @meesterhenkvink 2016
via @meesterhenkvink 2016
via @meesterhenkvink 2016
via @meesterhenkvink 2016
via @meesterhenkvink 2016
(Advertentie)
(Advertentie)
via @meesterhenkvink 2016

Van de slag en de besprekingen in Kranenburg zijn indertijd spotprenten gemaakt. Op een ervan is te zien hoe Frederik Hendrik en de kardinaal-infant dobbelen om het fort (zie de afbeelding rechts). De paus, de bisschop van Keulen, de koning van Spanje en de keizer van het Heilige Roomse Rijk kijken toe. Kardinaal Richelieu, de eerste minister van Frankrijk, is eveneens een toeschouwer en de boeren uit de regio wachten onder de tafel het resultaat af.