meester Henk - GESCHIEDENIS
 
(Advertentie)
(Advertentie)

De Emslandlager waren een groep van concentratie-, straf- en krijgsgevangenen kampen

in het Duitse Emsland en het 

graafschap Bentheim, gelegen in noordwest Duitsland in de buurt van de Nederlandse grens. In totaal vielen onder de Emslandlager vijftien kampen.

bron: Wikipedia  via @meesterhenkvink 2015

 

via @meesterhenkvink 2015
De verdeling van de Emslandkampen langs de grens
Ook bekend als de Veenlandkampen. omdat de gevangenen in het veen moesten werken.

via @meesterhenkvink 2015
Zicht op KZ Neusustrum vanaf de wachttoren
via @meesterhenkvink 2015
Emslandkampen waren 's nachts vanuit Nederland goed te zien
via @meesterhenkvink 2015
Communisten en andere tegenstanders van het Hitler regime werden in 1933 al naar de Emslandkampen getransporteerd en gevangen gehouden.

@meesterhenkvink 2015

Gezien de ligging van de kampen kwam het wel voor dat gevangenen trachtten te ontsnappen naar Nederland. Daar werden ze dan (wel of niet) geholpen door de arbeiders die daar woonden.

Overigens werkte de Nederlandse politie in de eerste jaren (vanaf 1933) samen met de Duitse politie om gevangenen op te sporen ! Hulp aan de vluchtelingen was dus illegaal in Nederland.

 

@meesterhenkvink 2015

 

Internationale Rode Hulp (ook bekend als MOPR) was een internationale sociale organisatie die verbonden was met de Communistische Internationale. De organisatie werd opgericht in 1922 om als internationaal Rode Kruis te functioneren. De organisatie leidde campagnes voor steun aan communistische gevangenen en verzamelde materiële en humanitaire steun in specifieke situaties. Zo werd ook hulp gegeven aan de tussen 1933 en 1940 uit Duitsland naar Nederland uitgeweken communistische vluchtelingen.

 

Het werk van de Rode Hulp was niet zonder gevaar: het helpen van illegale vluchtelingen was strafbaar, en Nederland deed er alles aan om de grote buurman Duitsland -een bevriende natie- niet tegen zich in het harnas te jagen.

bron: VARA (De Strijd) en Wikipedia  

via @meesterhenkvink 2015

Met de Duitse inval in de vroege morgen van 10 mei 1940 begon voor Nederland de Tweede Wereldoorlog. Duitse grondtroepen bereikten Noord-Holland pas dagen later. In de tussenliggende dagen speelden zich op de kade in IJmuiden dramatische taferelen af. Duizenden landgenoten, onder wie veel joodse burgers en kopstukken van de VNN, SDAP, AP en VARA, probeerden een plaats te bemachtigen op de passagiers- en koopvaardijschepen die vanuit IJmuiden en Amsterdam inderhaast uitweken naar zee.

De Februaristaking was een staking op 25 en 26 februari 1941 die begon in Amsterdam en zich uitbreidde naar de Zaanstreek, Haarlem,

Velsen, Hilversum en de stad Utrecht en directe omgeving. Het was de eerste grootschalige 

verzetsactie tegen de Duitse bezetter in Nederland. De staking was het enige massale en openlijke protest tegen de Jodenvervolging in heel bezet Europa.

 

bron: Wikipedia  via @meesterhenkvink 2015

De "Februaristaking", 25 en 26 februari 1941
via @meesterhenkvink 2015

Vanaf begin februari 1941 overwoog de Communistische Partij van Nederland (CPN) om actie te voeren tegen een mogelijke Mussert-regering van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB).

 

Op 17 februari 1941, toen de metaalstaking in Amsterdam-Noord op haar hoogtepunt was besprak de partijleiding van de CPN de mogelijkheden om voor de volgende dag een algemene staking uit te roepen. Dat ging echter niet door.

 

Op 22 en 23 februari vonden razzia's plaats in de Jodenbuurt. Door de hevigheid ervan en om te laten zien dat de Duitsers op de verkeerde weg waren, werd de staking alsnog uitgeroepen.

bron: deels Wikipedia  via @meesterhenkvink 2015

via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015
Herdenking bij het beeld van de Dokwerker
via @meesterhenkvink 2015
(Advertentie)
(Advertentie)

De Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) (1918-1959) was een socialistische jeugdbeweging, opgericht door de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij 

(SDAP) en het Nederlands Verbond van Vakverenigingen

(NVV).

 

De AJC had tot doel de arbeidersjeugd op te voeden en te ontwikkelen. Het socialistisch cultuurideaal werd gerealiseerd met traditionele omgangsvormen, zonder drank en tabak, en met lichaamsbeweging, volksdans, muziek en lekenspel. De Paasheuvel inVierhouten was een bekend kampeer- en samenkomstterrein van de AJC. Kaderblad was: De Kern (met bijblad Het Signaal).

 

In de jaren vijftig liep het ledental van de AJC sterk terug en in februari 1959 werd besloten de organisatie op te heffen.

bron: Wikipedia via @meesterhenkvink 2015

via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015
Communistische Partij van Nederland (CPN)

De Communistische Partij van Nederland (CPN) was een communistische partij in Nederland die, als afsplitsing van de SDAP, in 1909 werd opgericht als Sociaal-Democratische Partij (SDP) en in 1991 opging in GroenLinks.

 

De CPN zag de onderdrukking van de arbeidersklasse als een gevolg van het kapitalisme. Ze streefde naar afschaffing van het koningschap ten gunste van een republiek, gelijke rechten voor vrouwen en mannen, zeer ingrijpende wetgeving op het gebied van arbeid en tal van andere sociale veranderingen.

bro: Wkipedia  via @meesterhenkvink 2015

Na de op de Duitse inval 

volgende capitulatie werd de

partij door de bezetter 

verboden. De partij was echter al vóór de oorlog voorbereid op een eventuele vlucht in de illegaliteit.


De activiteiten werden dan ook na korte tijd voortgezet. Al op de dag van de capitulatie, 15 mei 1940, werd in een vergadering van het partijbestuur besloten een illegale organisatie op te bouwen.


Daarmee was de CPN de eerste verzetsorganisatie van Nederland.

 

bron: Wkipedia  via @meesterhenkvink 2015

 

"De Waarheid" krant van Communistisch Nederland
via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015

Jannetje Johanna Schaft (Haarlem, 16 september 

1920-Bloemendaal, 17april 1945)

was een Nederlandse 

communiste en verzetsstrijdster tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

 

bron: Wikipedia  via @meesterhenkvink 2015

Omdat Hannie Schaft voor Nederlandse communisten kon dienen als politiek symbool van communistisch verzet, hetgeen velen niet zinde, verloor haar naam tijdens de Koude Oorlog veel van haar glans.

 

In 1951 ging de overheid zelfs zo ver dat politie en leger — inclusief vier pantserwagens — werden ingezet om de jaarlijkse herdenking van haar dood onmogelijk te maken.

 

bron:Wikipedia  via @meesterhenkvink 2015

Toen veel later de 

communistenhaat geluwd was, is op 3 mei 1982 door prinses Juliana een bronzen beeld met de naam Vrouw in het verzet onthuld

in het Kenaupark te Haarlem

 

Zij wordt jaarlijks op de laatste zondag van november herdacht met een openbare bijeenkomst en kranslegging aan de voet van het monument Vrouw in het verzet. Na een kerkdienst volgt nog een kranslegging op haar graf op de Eerebegraafplaat Bloemendaal.

 

bron: Wikipedia  via @meesterhenkvink 2015

 

via @meesterhenkvink 2015