meester Henk - GESCHIEDENIS
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Aandacht voor dagblad Het Volk en de eerste radio-uitzendingen van de VARA. Erik spreekt ook met voorgangers Sonja Barend en Koos Postema. De socialistische arbeidersbeweging ontwikkelde vanaf het beg

De Arbeiderspers is een uitgeverij, gevestigd in Amsterdam die tot stan kwam in1929 door een fusie van 

Electrische Drukkerij Vooruitgang te Amsterdam

(sinds 1900 de uitgever van het dagblad Het Volk ),

Drukkerij en Uitgevers-

maatschappij Voorwaarts te Rotterdam (de uitgever van de Rotterdamse krant Voorwaarts) en N.V. Boekhandel en Uitgevers Maatschappij Ontwikkeling te Amsterdam. 

via @meesterhenkvink 2015

 

V.A.R.A. was oorspronkelijk een acroniem voor "Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs". Het werd opgericht in 1925 en was speciaal bedoeld als radiozender voor de arbeiders. Voor Christelijken en de "rechtse" rijkeren waren al omroepen als KRO (katholieken), NCRV (protestanten) en AVRO.

Sinds 1957 heet de omroep echter Omroepvereniging VARA, en is het dus officieel geen afkorting meer.

 

In de beginjaren zond de omroep slechts acht uur per week uit. 

via @meesterhenkvink 2015

In de beginjaren zond de omroep slechts acht uur per week uit. Vanwege het betrekkelijke 

amateurisme in die tijd kreeg zij met name van de AVRO-aanhang de bijnaam "Van Armoe Rammelt Alles".

 

De V.A.R.A. gaf bouwpakketten uit waarmee de leden zelf een eenvoudig radiotoestel in elkaar konden zetten, de Varadyne.

via @meesterhenkvink 2015

 

via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015
(linkt door)
via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015
Wordt lid en luister naar de beste programma's
via @meesterhenkvink 2015
Socialistische lied : "Morgenrood" (Internationale)
via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015

De V.A.R.A. deed er alles aan in zijn radio en later ook tv uitzendingen programma's te maken om de arbeiders mondiger te maken. Zo kwamen er allerlei "voorlichtingsprogramma's" op politiek, cultureel, nieuws consument e.d. vlak. De huidige VARA zet dat voort, hoewel de arbeider van nu niet meer met die van vroeger vergelijkbaar is.

Voorbeelden zijn

  • "Achter het nieuws"    
  • "Koning Klant" nu "Kassa"
  • "De Ombudsman"
  • "Een groot uur U"
  • "Sonja"
  • "de Strijd" (waarvan deze pagina's onderdeel zijn)
  • Allerlei cabaret programma's waaronder bijv. de "oudejaars conferences"

@meesterhenkvink 2015

 

via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015

In 1928 werd de gids voor het eerst uitgegeven als officiële 

programmagids van omroepvereniging de VARA.

 

In maart 1988 werd de titel gewijzigd in VARA TV Magazine 

om te benadrukken dat het blad meer een wekelijks tijdschrift was dan een programmagids alleen.

 

Na een vormvernieuwing, met uitbreiding van de beschrijvingen van de beschikbare programma’s van andere (digitale) zenders in september 2008, is de gids weer VARAgids gaan heten. Het blad richt zich nog steeds op een breed publiek, van studenten 

tot gezinnen en senioren.

bron: Wikipedia  via @meesterhenkvink 2015

 

via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015
(Advertentie)
(Advertentie)
Albert Hahn, de eerste tekenaar bij "Het Volk"
De voorpagina van de uitgave van 8 februari 1903, getekend door Albert Hahn naar aanleiding van de Spoorwegstakingen van 1903

Het Volk was een socialistisch 

dagblad in Nederland. Het was gevestigd te Amsterdam en verscheen voor het eerst op 

2 april 1900.

Al in 1899 was men begonnen met de voorbereidingen. Er werd een uitgeverij opgericht met de naam De Arbeiderspers. Hoofdredacteur werd de politiek leider van de SDAP, Pieter Jelles Troelstra.

In 1902 schreef de krant een prijsvraag uit om een tekenaar te vinden voor een wekelijkse politieke prent in het zondagsbijvoegsel Het Zondagsblad. 


In 1931 betrok de krant een nieuw gebouw aan het Hekelveld in Amsterdam, in de volksmond "De rode burcht" genoemd. In Den Haag verscheen een editie onder de naam Vooruitwaaraan Simon

Carmiggelt was verbonden.


Na de Duitse inval in 1940 probeerden directie en redactie hun zelfstandigheid veilig te stellen, naïef vertrouwend op toezeggingen van de bezetter. Op 20 juli 1940 echter nam de 

NSB'er Rost van Tonningen het bedrijf over.

De krant werd na de Tweede Wereldoorlog voortgezet onder de naam Het Vrije Volk.

via @meesterhenkvink 2015

via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015

Het Vrije Volk, onderdeel van het sociaaldemocratische uitgeefconcern De Arbeiderspers.

 

Het Vrije Volk verscheen voor het eerst legaal op 1 maart 1945 

te Eindhoven. Naarmate de bevrijding van de rest van Nederland vorderde, verschenen er daarnaast vanaf april 1945 nog diverse uitgaven. 

 

Het Vrije Volk bleef met deze verschillende uitgaven uitkomen tot 28 januari 1946, toen álle titels in Amsterdam onder één hoofdredactie en directie werden verenigd en landelijk een (regionaal) editiesysteem werd ingevoerd.

via @meesterhenkvink 2015

via @meesterhenkvink 2015

 

In mijn herinnering gaf de Arbeiderspers ook (jeugd)boeken uit, waarop men zich kon abonneren. Eens in de zoveel tijd kwam er dan weer een boek. Ik verheugde mij daar altijd erg op.

@meesterhenkvink 2015

 

jeugdboek uitgegeven door de Arbeiderspers

via @meesterhenkvink 2015