meester Henk - GESCHIEDENIS
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Nederlandse revolutionairen als Domela Nieuwenhuis en Tjerk Luitjes worden geportretteerd en bloedig verlopen opstanden worden belicht. Serie over de revolutie van Troelstra en het Aardappeloproer. Ma

Pieter Jelles Troelstra 

(1860 - 1930) was een 

Nederlandse advocaat, journalist en politicus.

 

Hij is bekend geworden als de socialistische leider die in november 1918, in navolging van de omwenteling in Duitsland, in Nederland de socialistische 

revolutie wilde uitroepen.

bron: Wikipedia  via @meesterhenkvink 2015

Pieter Jelles Troelstra in z'n jonge jaren
via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015
De 1 mei viering ("Dag van de arbeid") van de SDAP, 1920
Op de barricade (met Pieter Jelles Toelstra)
via @meesterhenkvink 2015

Het Aardappeloproer in 1917 was een Amsterdamse 

volksopstand vanwege de voedselschaarste in de Eerste Wereldoorlog. 

 

via @meesterhenkvink 2015

In het begin van de twintigste eeuw kwam er meer voedsel binnen het bereik van arbeiders. De Eerste Wereldoorlog bracht daar verandering in. Nederland was niet in oorlog, maar ondervond wel hinder van de omstandigheden. De in- en uitvoer van goederen stagneerde. Brood en ander voedsel ging op de bon en er kwamen gaarkeukens. In januari 1917 was een rantsoen voor brood ingesteld. Op 28 juni 1917, toen er geen aardappel meer te krijgen was, werd in de volkswijken van Amsterdam bekend, dat er in de 


Prinsengracht een schip met aardappelen lag, bestemd voor het leger. De arbeidersvrouwen van de Oostelijke Eilanden en de Czaar Peterbuurt plunderden het schip, om hun gezinnen te kunnen voeden. Overigens was er geen echt tekort aan voedsel. De wethouder had voor de arbeiders wel een extra voorraad rijst ter beschikking gesteld.


bron: Wikipedia  via @meesterhenkvink 2015

via @meesterhenkvink 2015

In de eerste week van juli zwollen de onlusten aan, de arbeiders zelf kwamen nu ook in actie. Pakhuizen en winkels werden geplunderd. De politie stond machteloos en het leger trad op. Het oproer mondde uit in een veldslag op 5 juli 1917, waarbij militairen het vuur openden op een menigte die was samengekomen op het 

Haarlemmerplein. De opstand werd neergeslagen. Er vielen 9 doden en 114 gewonden.

 

bron: Wikipedia  via @meesterhenkvink 2015

 

via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015

Troelstra werd vaak door de rechtse media als een soort demon of vreselijk iemand afgebeeld. Uiteraard was dit een vorm van propaganda om het "gewone" volk schrik voor de denkbeelden van Troelstra en de SDAP aan te praten.


@meesterhenkvink 2015

via @meesterhenkvink 2015
De scheuring in de Sociaal Democratische partij
via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015
Poging tot machtsovername 12 november 1918

Na het uitbreken van de Russische revolutie meende Troelstra zijn kans schoon te zien en riep de Nederlandse bevolking in 1918 op tot een socialistische revolutie.

 

Wat waren de eisen van Troelstra o.a.

  • invoeren 8 uren (werk)dag
  • goede voedselvoorziening
  • vrouwenkiesrecht
  • afschaffen Eerste Kamer (niet direct door het volk gekozen)

 

Dit mislukte en zijn oproep ging de geschiedenis in als de Vergissing van Troelstra; het was een grote teleurstelling voor hem. Troelstra begon zich langzamerhand uit de politiek terug te trekken.

bron: (deels) Wikipedia  via @meesterhenkvink 2015

Monster-Demonstratie op Maandag 18 November 1918
(Advertentie)
(Advertentie)

Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846 - 1919) was een Nederlands politicus, sociaal-anarchist, en antimilitarist. Domela Nieuwenhuis geldt als één van de oprichters van de socialistische beweging in Nederland. Tevens was hij de oprichter van het tijdschrift De Vrije Socialist.


bron: Wikipedia  via @meesterhenkvink 2015

via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015

Sociaal anarchisme is een politieke ideologie op de grens tussen anarchisme en

socialisme. Het streeft een autoriteitsloze samenleving met een socialistische, 

democratische economie na.

 

@meesterhenkvink 2015

Anarchisme ("geen heerser") is het streven naar een situatie of samenleving waarin mensen 

zonder een hogere macht of autoriteit leven. Het is de verzameling denkwijzen die terug te brengen is tot de gedachte dat een individu op geen enkele manier een ondergeschiktheid áán of ván iets of iemand erkent. 

bron: Wikipedia  via @meesterhenkvink 2015

 

Als politieke stroming is de moderne anarchistische beweging rond 1860 ontstaan als een afsplitsing van het socialisme.


Het belangrijkste verschil tussen beide stromingen is dat het anarchisme ook na de revolutie iedere vorm van centraal gezag afwijst. Wel zijn beide het erover eens dat de productiemiddelen collectief bezit behoren te zijn.


bron: Wikipedia  via @meesterhenkvink 2015

In de omgangstaal wordt de term anarchie als samenleving vaak verward met een andere betekenis van het begrip anarchie, namelijk chaos of wanorde/verwarring.


Met de term sociaal-anarchisme tracht men die verwarring tegen te gaan.


bron: Wikipedia  via @meesterhenkvink 2015

25 oktober 1918  In het militaire kampement De Harskamp op de Veluwe breken ernstige onlusten uit. Door alle onrust in Europa breekt nu ook in Nederland de angst uit voor een revolutie.


bron: Wikipedia  via @meesterhenkvink 2015