meester Henk - GESCHIEDENIS
 
(Advertentie)
(Advertentie)

De Derde Engels-Nederlandse Oorlog wasde derde oorlog tussen

Engeland en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De oorlog duurde van 1672 tot 

1674. De oorlog was een deel van de Hollandse Oorlog.

 

bron: Wikipedia  via @meesterhenkvink 2015

via @meesterhenkvink 2015

De Eerste Slag bij het Schooneveld  was één van de twee zeeslagen bij het Schooneveld tijdens de Derde Engels-Nederlandse Oorlog. De eerste slag, die voor de Nederlandse kust gevoerd werd, vond plaats op 7 juni 1673. De Frans-Engelse vloot onder leiding van Ruprecht van de Palts werd in de twee slagen door luitenant-admiraal-generaal Michiel de Ruyter verslagen. Deze overwinningen, samen met de Slag bij Kijkduin, behoedden de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden voor een Engels-Franse invasie.

 

bron: Wikipedia  via @meesterhenkvink 2015

 

via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015

De Slag bij Solebay (7 juni 1672) was de eerste zeeslag van de Derde Engels-Nederlandse Oorlog. Een vloot van 75 oorlogsschepen, 22 adviesjachten en 32 branders, met 4500 kanonnen en 20.700 opvarenden, van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, onder het bevel van admiraal Michiel de Ruyter, verraste een Engels-Franse vloot van 93 oorlogsschepen en 24 branders met 6158 kanonnen en zo'n 40.000 opvarenden, in de Solebay (Sole Bay) in de buurt van Southwold aan de kust van Suffolk, aan de oostkant van Engeland.

 

bron: Wikipedia  via @meesterhenkvink 2015

 

(Advertentie)
(Advertentie)
via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015