meester Henk - GESCHIEDENIS
 
(Advertentie)
(Advertentie)
The Cold War in Asia (Nederlands ondertiteld)
Berlijn en de Koude Oorlog (histoclips)

De Koreaoorlog was een oorlog tussen het communistische Noord-Korea en Zuid-Korea. De oorlog begon in 1950 met een aanval van Noord-Korea op het zuiden en eindigde in 1953 met een wapenstilstand. Er is nooit een vredesverdrag gesloten, waardoor het conflict formeel nog steeds voortduurt.

 

De Koreaanse Oorlog was als gewapend conflict onderdeel van de Koude Oorlog. Betrokken waren de Verenigde Staten met een aantal bondgenoten onder vlag van de Verenigde Naties aan de ene kant en China en de Sovjet-Unie aan de andere kant.

bron : Wikipedia  via @meesterhenkvink 2015

via @meesterhenkvink 2014
Je kunt rustig blijven staan bij kernproeven (dacht men)
via @meesterhenkvink 2014
via @meesterhenkvink 2014
via @meesterhenkvink 2014
"de match van de eeuw" Boris Spassky vs Bobby Fisher
via @meesterhenkvink 2014
via @meesterhenkvink 2014

 

 

Op zondagochtend 4 november 1956 viel de Sovjet-Unie Hongarije binnen. Redacteur Jan de Graaf van Het Parool sprak destijds naar aanleiding van de onrustige situatie in Boedapest per telefoon met de toenmalige Nederlandse gezant in de Hongaarse hoofdstad - en daarvan is een bandopname bewaard gebleven:

‘De burgers zijn bezig weg te gaan, maar er wordt nog veel gevochten. Men is nu bezig om de staatsveiligheidspolitie op te ruimen - wat er nog over is. Verder, op politieke gebied is het een volslagen verwarring.’

 

via @meesterhenkvink 2014

Vluchtelingen uit Hongarije (1956) - (NTR tv)
via @meesterhenkvink
via @meesterhenkvink
via @meesterhenkvink
via @meesterhenkvink
via @meesterhenkvink
via @meesterhenkvink
via @meesterhenkvink
via @meesterhenkvink
via @meesterhenkvink
via @meesterhenkvink
via @meesterhenkvink
via @meesterhenkvink
via @meesterhenkvink
via @meesterhenkvink
The history of NATO (video timeline - Engels)
via @meesterhenkvink 2014
via @meesterhenkvink 2014
via @meesterhenvink
via @meesterhenkvink
via @meesterhenkvink
via @meesterhenkvink
de Berlijnse muur (1961-1989) Pas op: indrukwekkende beelden
Oost Duitsland maakt de scheiding steeds scherper
één jaar Berlijnse muur (geschiedenis 24)
bres in de Berlijnse muur met Kerst 1963 (ges. 24)
openingen in de Berlijnse muur (Duits) (ges.24)
"Ich bin ein Berliner" uitgesproken door John F kennedy
via @meesterhenkvink
Kennedy en Chroesjtsjov in Berlijn (geschiedenis 24)
via @meesterhenkvink
From Sputnik to Apollo to Neil Armstrong, the race to the moon combined politics, technology, and triumphs. Relive this exciting time in our space program.

via @meesterhenkvink
(Advertentie)
(Advertentie)
Leven aan de muur ( 3 afleveringen "Andere tijden"
Vanaf het moment dat het IJzeren Gordijn Europa in tweeën deelt, ontstaat er vlak bij Berlijn een gekke situatie. De hoofdstad van het in puin geschoten Derde Rijk wordt het epicentrum van die verdel
De bouw van de Berlijnse Muur NOS Nieuws
originele beelden van de bouw van de muur (met muziek)
Berlin Airlift - Story Of A Great Achievement (propaganda)
Berlin Blockade - Planes Drop Supplies - 1948 (propaganda)
Het ZDF (Duitse tv) maakt het einde v d muur bekend
bron: Wikipedia via @meesterhenkvink 2015
bouw en val Berlijnse muur (muziek v Klein Orkest)
over de muur (lied over de Berlijnse muur)

De Praagse Lente is de naam die men geeft aan de periode in de Tsjecho-Slowaakse geschiedenis van januari 1968 tot 20 augustus 1968, toen Alexander Dubcek het communistische Tsjecho-Slowakije een meer gematigde koers uitstuurde. Aan deze periode werd abrupt een einde gemaakt door de andere vijf leden van het Warschaupact, onder leiding van de USSR met de inval van hun troepen op 20 augustus 1968.

via @meesterhenkvink 

via @meesterhenkvink
via @meesterhenkvink
via @meesterhenkvink
waar waren we in hemelsnaam mee bezig !
via @meesterhenkvink

 Solidarnosc was de halfverboden, Poolse vakbeweging die tot 1989 een belangrijke rol speelde in het verzet tegen het communistische regime in Polen. Door historici wordt Solidarnosc tevens beschouwd als één van de belangrijkste elementen in de val van het communisme in het Oostblok.  

via @meesterhenkvink 

Walesa werkte lange tijd als elektromonteur op de Lenin-werf in Gdansk. Hij richtte in het communistische Polen de onafhankelijke vakbond Solidarnosc (Pools voor solidariteit) op. Voor het eerst werd in een Oostblokland een onafhankelijk vakverbond erkend door de regering. Solidarnosc kreeg zelfs beperkte toegang tot radio en televisie.  

 

In december 1981 riep de nieuwe premier generaal Jaruzelski de staat van beleg uit. Vooraanstaande leiders werden gearresteerd. Tot 12 november 1982 zat Lech Walesa gevangen. Toen hij vrijkwam, was zijn vakverbond weer verboden.

 

Walesa kreeg voor zijn vreedzame inzet voor de Poolse werkers in 1983 de Nobelprijs voor de Vrede. Zijn vrouw reisde naar Stockholm om de prijs in ontvangst te nemen. In 1989 ontving hij de Europese Mensenrechtenprijs van de Raad van Europa.  

 

Na een nieuwe ronde van stakingen in 1988 werden Walesa en de zijnen door de regering uitgenodigd voor een rondetafelconferentie. Voorjaar 1989 kwam een akkoord tot stand.  

 

In 1990 werd Walesa bij de eerste directe presidentsverkiezingen sinds de omwenteling gekozen tot president van Polen.

via @meesterhenkvink 

 
"Star Wars", het beveiligingsprogramma van Ronald Reagan
via @meesterhenkvink
Star Wars programma: hoe het zou moeten werken
via @meesterhenkvink

Dat Star Wars, het favoriete wapenprogramma van oud-president Reagan, een belangrijke rol heeft gespeeld bij het beëindigen van de Koude Oorlog wordt algemeen aangenomen. Daarbij zijn twee theorieën in omloop. De eerste luidt dat de voormalige Sovjetleider Michael Gorbatsjov, geconfronteerd met de mogelijke uitbreiding van de wapenwedloop in de ruimte, de witte vlag hees. Het spel was uit en verloren, zou hij hebben beseft. Washington stond op het punt `een nieuwe generatie wapens' toe te voegen aan het bestaande arsenaal; Moskou kwam tot de conclusie dat het op technologisch gebied een grote achterstand had en de financiën ontbeerde om deze in te lopen.

 via @meesterhenkvink 

cover of the "Time" haal je niet zomaar
via @meesterhenkvink
Een historisch moment (Gorbatsjov en Reagan)
via @meesterhenkvink
Bescherming Bevolking en de Koude Ooorlog
voormalig Oostbloklanden en jaar zelfstandigheid
via @meesterhenkvink
Spionnenruil : Gebruikelijk in de Koude Oorlog

Tien personen die in de Verenigde Staten werden vervolgd wegens spionage voor Rusland hebben donderdag in Manhattan voor de rechter bekend schuldig te zijn. De rechter veroordeelde de tien en besliste dat ze het land moeten worden uitgezet. De tien zullen worden geruild voor elf spionnen die in Rusland vastzitten. Het is de grootste Russisch-Amerikaanse spionnenruil sinds de Koude Oorlog.

Spionnenruil Rusland en VS begonnen

De atoomgeleerde Igor Soetjagin werd in Rusland schuldig bevonden aan spionage voor de Verenigde Staten. Donderdag werd hij als eerste op hetvliegtuig naar Wenen gezet, waar hij inmiddels is aangekomen. Rusland maakte later op de dag bekend nog eens vier verdachten het land uit te zetten.

De spionnenruil is van grote betekenis voor de betrekkingen tussen Rusland en de VS, die danig bekoelden na de arrestatie van de tien spionageverdachten in de VS. Een elfde verdachte werd in Cyprus aangehouden, maar sinds hij op borgtocht werd vrijgelaten is niets meer van hem vernomen.

 

via @meesterhenkvink 

via @meesterhenkvink