meester Henk - GESCHIEDENIS
 
(Advertentie)
(Advertentie)
via @meesterhenkvink 2016
via @meesterhenkvink 2016
Bart van Ommeren werd beschuldigd van het ophangen van dit pamflet dat zogenaamd door Koning Willem III was geschreven en daarom 1 jaar gevangen gezet.
via @meesterhenkvink 2016
via @meesterhenkvink 2016
via @meesterhenkvink 2016

In 1911 en 1912 trok links Nederland massaal op naar Den Haag om het algemeen kiesrecht af te dwingen.
De demonstraties hadden in zoverre succes dat de SDAP voldoende stemmen won om de conservatieven uit de regering te houden.


via @meesterhenkvink 2016

via @meesterhenkvink 2016
Naar Den Haag voor het Algemeen Kiesrecht
via @meesterhenkvink 2016
via @meesterhenkvink 2016
via @meesterhenkvink 2016
via @meesterhenkvink 2016
via @meesterhenkvink 2016
Kroningsdag 1980 : Geen woning, geen kroning
Kroningsdag 1980 : Geen woning, geen kroning

Willem III was in zijn latere jaren niet geliefd, en werd in een anti-monarchistische brochure door S.E.W. Roorda van Eysinga Koning Gorilla genoemd vanwege zijn bij gelegenheid boerse uitvallen. Het volk respecteerde hem wel, hoewel hij zich vaak niet koninklijk gedroeg. Willem was zijn leven lang driftig, egoïstisch en boosaardig geweest, maar door zijn grillige karakter kon hij soms ook onverwacht vriendelijk en royaal uit de hoek komen.


bron: Wikipedia  via @meesterhenkvink 2016

via @meesterhenkvink 2016

Aan het begin van de 20e eeuw was er een "strijd" tussen de socialisten en oranjegezinden.

 

"Het volk" was overwegend oranjegezind.Dus toen de socialisten meer macht in het parlement wilden behalen en kiezers moesten winnen, veranderden zij hun houding.

 

Een paar keer "redde" een socialistische (linkse) regering het koningshuis (zie hier onder)

@meesterhenkvink 2016

 

In 1976 kwam via Amerikaanse bronnen naar buiten dat Prins Bernhard in de jaren ’60 en ’70 mogelijk steekpenningen had ontvangen van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed. Den Uyl besloot een “commissie van drie wijze mannen” in te stellen die moest onderzoeken wat de rol van Bernhard precies was geweest. Na een half jaar intensief onderzoek concludeerde deze commissie dat Bernhard inderdaad ruim 1 miljoen dollar aan steekpenningen had ontvangen. De uitkomst bezorgde Den Uyl een dilemma. Juliana dreigde met aftreden wanneer haar man vervolgd zou worden en ook prinses Beatrix zou volgens geruchten dan weigeren de troon te bestijgen. Anderzijds waren er veel Nederlanders die vonden dat Bernard zoals iedere andere burger behandeld zou moeten worden, wat de monarchie dus ernstig zou beschadigen.


bron: De Strijd/VARA  via @meesterhenkvink 2016

via @meesterhenkvink 2016
via @meesterhenkvink 2016
via @meesterhenkvink 2016
Het huwelijk van Willem-Alexander en Maximá (2002)
via @meesterhenkvink 2016
Dubieus (twijfelachtig) verleden van (schoon)vader

In Nederland kwamen protesten tegen een huwelijk met de dochter van een voormalige minister van een junta (militaire dictatuur), van wie vermoed werd dat hij ten minste op de hoogte was van "verdwijningen" van tegenstanders van de regering. Een onderzoek, via een geheime opdracht van minister-president Wim Kok  had als conclusie dat Zorreguieta op de hoogte moet zijn geweest van deze gedwongen verdwijningen.

Willem-Alexander vertelde tijdens een interview dat hij wist dat zijn schoonvader van ten minste één gedwongen verdwijning op de hoogte was.

 

In het Nederlandse parlement leek zich een duidelijke meerderheid te vormen die haar vader wilde verbieden aanwezig te zijn op de in Nederland geplande huwelijksdag. De minister van staat en voormalige diplomaat Max van der Stoel wist Jorge Zorreguieta te overtuigen uit eigen beweging af te zien van het bijwonen van de plechtigheden.

Gargantua , de veelvraat (Honoré Daumier)
Het stelt koning Lodewijk Filips I van Frankrijk voor (1773-1850)
via @meesterhenkvink 2016
Koning Veelvraat door Ruben Oppenheimer (nazaat van Daumier)
Het geeft aan dat nog steeds veel belastinggeld dat door de burgers wordt betaald aan woningen, boten e.d. opgaat. Op het moment van schrijven bijv. "De Groene Draeck"
via @meesterhenkvink 2016
Een geschenk aan Beatrix bij haar 18e verjaardag. Hiervoor wordt, o.a. voor idioot hoge onderhoudskosten, nog steeds door "het volk" betaald.
via @meesterhenkvink 2016
Mozambique
via @meesterhenkvink 2016
Griekenland
via @meesterhenkvink 2016
(Advertentie)
(Advertentie)
via @meesterhenkvink 2016
De start van de "Oranjefeesten" in wijk C (Utrecht)

Wijk C staat vanouds bekend als Oranjegezind. Een belangrijke drijfveer hiervoor was Jacoba Johanna van Schoonheim, beter bekend als "Oranje Ka". In 1863 werd de Zandstraat, waar zij een pension bedreef, omgenoemd naar Oranjestraat, en kreeg de Catharijnestraat de naam Willemstraat, naar koning Willem III. In 1883 werd in Wijk C op het Van Eeckerenplein het Oranjepark gesticht, een volkspark dat bestond tot omstreeks 1940. De eerste officiële editie van de voorloper van Koninginnedag, Prinsesse-dag, werd op deze locatie gehouden in 1885.


In bredere zin startte de vrijmarkt rond Koninginnedag in 1982 vanuit deze buurt en groeide in de stad Utrecht gaandeweg uit tot een evenement over een groter gebied met een paar honderdduizend bezoekers.


bron: Wikipedia  via @meesterhenkvink 2016

Jacoba Johanna van Schoonheim

 (1832 - 1911), ook Oranje Ka 

genoemd, wordt gezien als de grondlegster van de 

koninginnedagsvieringen in Utrecht.

 

Haar bijnaam, Oranje Ka dankte ze aan haar felle oranje-

gezindheid.

bron: Wikipedia  via @meesterhenkvink 2016

via @meesterhenkvink 2016
via @meesterhenkvink 2016
Zo ging dat bij Juliana. De familie stond op het bordes bij paleis Soestdijk en "heel Holland" liep voorbij.

@meesterhenkvink 2016
"Met m'n vlaggetje, m'n hoedje en m'n toeter" (Oranje Boven)
Koninginnedag in de 21e eeuw zag er heel anders uit !
via @meesterhenkvink 2016
via @meesterhenkvink 2016
Grote verandering sinds de jaren van koningin Juliana.
via @meesterhenkvink 2016