meester Henk - GESCHIEDENIS
 
(Advertentie)
(Advertentie)

De "Akte van Navigatie" werd in oktober 1651 door het Engelse parlement goedgekeurd.


Deze wet verbood niet-Engelse schepen om goederen van buiten Europa naar Engeland te vervoeren, en verbood dan nog eens drie met name genoemde landen om enig goed naar Engeland te transporteren.

 

Deze regels waren speciaal opgesteld om de superieure handelspositie van de Verenigde Provincies aan te tasten. Het sloot Nederland uit van de handel met Engeland. Dit leidde tot de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog, waardoor de Nederlanden uiteindelijk na enkele tegenslagen gedwongen werden om deze wet te aanvaarden in het Verdrag van Westminster (1654). 

bron: Wikipedia  via @meesterhenkvink 2016

Uit mijn eigen oude doos
@meesterhenkvink 2016
(Advertentie)
(Advertentie)